O mnie

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Posiadam również Certyfikat zaświadczający odbycie szkolenia z zakresu pracy z DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz uprawnienia do badania osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń.

Szkolenie w psychoterapii: odbyłam na kursie z psychoterapii organizowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Obok tego ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz szkoliłam się 2 lata w psychodramie morenowskiej, brałam udział w grupach Balinta.

Uczestniczę w corocznych konferencjach organizowanych przez Sekcje Naukowe Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz innych konferencjach naukowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Staże odbyłam w Klinice Nerwic oraz Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach służby zdrowia, oświatowych i prywatnych.

Jako członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego respektuję standardy zawodowe wyznaczone przez oba Towarzystwa.

_