Gabinet psychologiczny
mgr Teresa Ziętak-Kajka
Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia polegającą na intencjonalnym stosowaniu oddziaływań i środków psychologicznych. Psychoterapia posiada największą i udowodnioną skuteczność w leczeniu zaburzeń nerwicowych, lękowych i zaburzeń osobowości oraz w pomaganiu pacjentom zdrowym, którzy mają różne problemy w swoim życiu. Jest długotrwałym i zazwyczaj dobrze rokującym procesem. Stosowanie psychoterapii wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego terapeuty.
backgroundImage