Czym jest psychoterapia

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia polegającą na intencjonalnym stosowaniu oddziaływań i środków psychologicznych.

Psychoterapia posiada największą i udowodnioną skuteczność w leczeniu zaburzeń nerwicowych, lękowych i zaburzeń osobowości oraz w pomaganiu pacjentom zdrowym, którzy mają różne problemy w swoim życiu.

Jest długotrwałym i zazwyczaj dobrze rokującym procesem.

Stosowanie psychoterapii wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego terapeuty.

Psychoterapię prowadzę w nurcie integratywnym z akcentem położonym na podejście psychodynamiczne. W zależności od zgłoszonego problemu uwzględniam metody terapii poznawczo-behawioralnej, systemowej, gestalt i humanistycznej. Psychoterapia psychodynamiczna odwołuje się do siedmiu tematów i technik: