Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia polegającą na intencjonalnym stosowaniu oddziaływań i środków psychologicznych.
Psychoterapia posiada największą i udowodnioną skuteczność w leczeniu zaburzeń nerwicowych, lękowych i zaburzeń osobowości oraz w pomaganiu pacjentom zdrowym, którzy mają różne problemy w swoim życiu.
Jest długotrwałym i zazwyczaj dobrze rokującym procesem.
Stosowanie psychoterapii wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego terapeuty.